2024-07-18

Dörrfoder

Vid renoveringar så som att byta dörrar och fönster, byts ofta originalfodren ut på grund att de går sönder vid borttagning. De ersätts med andra typer av foder som finns tillgängligt. Foder, golvsocklar osv. skall bytas med försiktighet eftersom de i sig är så starka karaktärsbärare i sin miljö.
Fodret som syns på bilden är nytillverkat efter en gammal förlaga.