2024-07-18

Fönster

Fönsterfodrets ände möter fönsterbröstningen som har en fräst pärlstavsprofil i underkant.
Fönstren har renoverats och har sitt gamla handblåsta glas intakt. Det ger liv åt solkatterna.